GermanDE-CH-ATEnglish (UK)Romanianro-RO

NEWS

News about our company and latest informations about
our products...

ANUNŢ DE FINALIZARE APROIECTULUI

Descarcarea documentului original.

SIHA Knit Fashion SRL, în calitate de beneficiar în cadrul contractului de finanţare nr. 3413/06.11.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi cu Organismul Intermediar Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, anunţă finalizarea implementării proiectului “ Creşterea competitivităţii firmei SIHA Knit Fashion SRL prin dotarea cu echipamente de producţie performante”. Acest proiect este cofinanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2. – Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor, schema de ajutor de stat regional pentru investiţii pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în IMM în cadrul POR 2014-2020, schema de ajutor de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în IMM în cadrul POR 2014-2020.

Read more...

Anunț de lansare a proiectului: Creşterea competitivităţii firmei SIHA Knit Fashion SRL prin dotarea cu echipamente de producţie performante

Descarcarea documentului original.

SIHA Knit Fashion SRL, în calitate de beneficiar în cadrul contractului de finanţare nr. 3413/06.11.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi cu Organismul Intermediar Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, implementează proiectul “ Creşterea competitivităţii firmei SIHA Knit Fashion SRL prin dotarea cu echipamente de producţie performante”, proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2. – Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor, schema de ajutor de stat regional pentru investiţii pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în IMM în cadrul POR 2014-2020, schema de ajutor de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în IMM în cadrul POR 2014-2020.

Read more...

On 11.04.2014 we were able to inaugurate our new knitting department.

On 11.04.2014 we were able to inaugurate our new knitting department. The complete knitting equipment has been replaced. 33 ultra-modern, brand new, multigauge, high performance

Read more...